Danske plejehjemsklovne

Nærvær, samvær og stjernestunder målrettet ældre, mennesker med demens og voksne med udviklingshandicap på plejehjem og bosteder i Danmark

 
 

 

YDELSER

Relationsarbejde i klovnefigurer på plejehjem, daghjem og bosteder for voksne, foredrag, undervisning, projektsamarbejder kommunalt, regionalt og nationalt

Danske Plejehjemsklovne

Danske Plejehjemsklovne er en almennyttig, non-profit forening, der arbejder for at udbrede brugen af plejehjemsklovne i plejesektoren. Foreningen vægter fagligheden i klovnenes arbejde med målgruppen højt. Foreningen har fokus på kontinuerlig styrkelse af Kultur som sundhedsfremme-feltet gennem tværfaglige projektsamarbejder og videndeling nationalt og internationalt.


Foreningen er uafhængig og uden offentlig støtte.  Danske Plejehjemsklovne er derfor afhængig af private donationer, fondsmidler, støttemedlemmer og partnerskaber. De økonomiske midler foreningen rejser bliver anvendt til at sende foreningens professionelle plejehjemsklovne på sansestimulerende, aktiverende og nærværende besøg hos mennesker, der bor på plejehjem eller bosteder. Mange af disse er udfordret af en eller flere diagnoser (herunder demens) og har ikke selv mulighed for at opsøge aktiviteter af kulturel karakter.


Danske Plejehjemsklovne arbejder ud fra værdierne respekt, værdighed og nysgerrighed.