Sikkerhed

SIKKERHED

GRANNY-SYSTEMET ER ET VANDTÅGEANLÆG TIL BESKYTTELSE AF IMMOBILE PERSONER I PRIVATE HJEM, ÆLDRECENTRE ELLER INSTITUTIONER

 

Systemet er et aktivt brandbeskyttelsessystem, til beskyttelse af bolig, inventar og beboere. Derfor er det designet med henblik på præcis branddetektering og hurtig automatisk bekæmpelse. Systemet er samtidig diskret og kan tilpasses alle lokaler. 

 

- Til virksomhedsprofil

CEKURA TRYGHEDSALARMER GIVER TRYGHED FOR DIG OG DINE NÆRMESTE

 

Cekuras tryghedsalarmer er direkte forbundet med vores døgnåbne Tryghedscenter. Dette sikrer, at den rette hjælp når ud til brugeren, der kan være ude af stand til at hjælp sig selv.

 

 

 

- Til virksomhedsprofil